สมัครบริการ

เลือกช่องทางการสมัครบริการ

บัญชีธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย์

สมัครบนแอปฯแอร์เพย์


สมัครผ่านตู้ ATM


สมัครผ่าน SCB Easy Net


สมัครผ่าน Call Center

ธนาคารกสิกรไทย

สมัครผ่านตู้ ATM


สมัครผ่าน K-Cyber Banking

ธนาคารกรุงไทย

สมัครบนแอปฯแอร์เพย์


สมัครผ่านสาขา

ธนาคารกรุงเทพ

สมัครบนแอปฯแอร์เพย์


สมัครผ่านตู้ ATM

ธนาคารทหารไทย

สมัครบนแอปฯแอร์เพย์

ธนาคารกรุงศรี

สมัครบนแอปฯแอร์เพย์


บัตรเดบิต

ธนาคารไทยพาณิชย์


ธนาคารกสิกรไทย


ธนาคารกรุงไทย


ธนาคารกรุงเทพ

บัตรเครดิต

VISA / MasterCard / JCB

เติมเงินเข้า AirPay วอลเล็ท

เติมผ่านบัญชีธนาคาร


เติมผ่าน AirPay เคาน์เตอร์


เติมผ่าน iBanking


เติมผ่าน Tesco Lotus ทุกสาขา


เติมผ่าน เคาน์เตอร์ CenPay ทุกสาขา


เติมผ่านเคาน์เตอร์ BigC และ BigC mini


เติมผ่านตู้ ATM

ธนาคารไทยพาณิชย์


ธนาคารกรุงเทพ


ธนาคารกรุงไทย


สมัครบริการ

เลือกช่องทางการสมัครบริการ

บัญชีธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย์

สมัครผ่านตู้ ATM


สมัครผ่าน SCB Easy Net


สมัครผ่าน Call Center

ธนาคารกสิกรไทย

สมัครผ่านตู้ ATM


สมัครผ่าน K-Cyber Banking

ธนาคารกรุงไทย

สมัครผ่านสาขา

ธนาคารกรุงเทพ

สมัครผ่านตู้ ATM

ธนาคารทหารไทย

สมัครบนแอปฯแอร์เพย์

ธนาคารกรุงศรี

สมัครบนแอปฯแอร์เพย์


บัตรเดบิต

ธนาคารไทยพาณิชย์


ธนาคารกสิกรไทย


ธนาคารกรุงไทย


ธนาคารกรุงเทพ

บัตรเครดิต

VISA / MasterCard / JCB

เติมเงินเข้า AirPay วอลเล็ท

เติมผ่านบัญชีธนาคาร


เติมผ่าน AirPay เคาน์เตอร์


เติมผ่าน iBanking


เติมผ่าน Tesco Lotus ทุกสาขา


เติมผ่าน เคาน์เตอร์ CenPay ทุกสาขา


เติมผ่านเคาน์เตอร์ BigC และ BigC mini


เติมผ่านตู้ ATM

ธนาคารไทยพาณิชย์


ธนาคารกรุงเทพ


ธนาคารกรุงไทย